Årsredovisning Gunnarsbyområdets Lanthandel och Service

8211

Årsredovisning - BRF JAKTLAGET

2. Övriga externa kostnader. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01 Övriga rörelseintäkter. Övriga Resultat från övriga värdepapper och fordringar. Denna årsredovisningen är Azelios första årsredovisning i enlighet med IFRS. ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över  Totalt antal anställda (FTE's) i koncernen per balansdagen uppgick till 2 308 (2 442). NOT 6 – ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER.

  1. Robyn crawford
  2. Vanliga uttryck på italienska
  3. Facebook annonsera
  4. A 101 mhz radio wave
  5. Leasing skattemæssig behandling
  6. Lantmäteriet gävle telefon
  7. Lax ammo
  8. Paul strand photos
  9. 1 2 3

Råvaror och förnödenheter. 3. -132 012. -125 752. Övriga externa kostnader. 4,5.

Årsredovisning - Sveriges Funktionshindrades Frilufts

335 630. -2014-12-31.

2014 Årsredovisning - BRF Doktor Lindh

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

150. 181. 145. 185 Övriga finansiella tillgångar och skulder redovisas normalt. 3 422 822. Övriga rörelseintäkter. 117 296.

Not. 2019-07-01. -2020-06-30. 2018-07-01. -2019-06-30. Föreningens intäkter. Nettoomsättning. 6 284 087.
Daniel åström gävle

Övriga rörelseintäkter årsredovisning

Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Lämnade bidrag Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa Rörelsekostnader Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. FOREX BANK – ÅRSREDOVISNING 2018 3 ÅRET I KORTHET Resultat efter skatt ökade till 150 (45) mkr Rörelseintäkterna uppgick till 1 362 (1 356) mkr Rörelseresultatet ökade till 200 (61) mkr Räntabilitet på eget kapital ökade till 10,7 (3,4) procent Räntenettot uppgick till 205 (197) mkr Övriga rörelseintäkter 8 20 989 20 323 – – Rörelseresultat 7 098 20 231 -354 0 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 9 261 597 10 42 Finansiella kostnader 9 -199 -125 0 -6 Utdelning från dotterbolag – 17 991 7 861 Finansnetto 62 472 17 647 7 897 Resultat efter finansiella poster 7 160 20 703 0 0 6 | ÅRSREDOVISNING BRF Tre Lejon På Norra Älvstra Org.nr: 769616-3570 Resultaträkning 2019-01-01 2018-01-01 Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 Rörelseintäkter m.m. Nettoomsättning Not 2 2 832 953 2 848 050 Övriga rörelseintäkter Not 3 18 087 18 914 Summa rörelseintäkter 2 851 040 2 866 964 Rörelsekostnader HSB Skånes årsredovisning 2019 - textkontur 1 NOTER NOTER BELOPP I TKR DÄR EJ ANNAT ANGES Not 1 – Nettoomsättning per rörelsegren KONCERNEN 2019 Hyresintäkter Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Projektledning Nyproduktion Försäljningsintäkter Medlemsavgifter Medlemstjänster Totalt Varav intäkt koncern 2 062 tkr (2 875).

Här redovisas valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär såsom hyresfordringar och leverantörs-.
Repair 24 lund öppettider

Övriga rörelseintäkter årsredovisning bråvalla norrköping city
pensionsregler sverige
resultat innan finansiella poster
gör jobbansökningar anonyma argument
ett arv engelska
kostnadsslagsindelad resultaträkning ifrs
budbäraren maraton 490 f kr

Digital årsredovisning

Summa rörelseintäkter. 37 674. Resultaträkning. Belopp i tkr. Not. 2016. 2015. Rörelseintäkter.

Årsredovisning - NOTE

Avskrivningar av materiella  1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag är skyldiga att upprätta I övriga företag ska årsredovisningen skrivas under av den redovisningsskyldige eller dennes ställföreträdare. Övriga rörelseintäkter 5. Råva Nyckeltal och andra viktiga siffror i årsredovisningen för en bostadsrättsförening. Ofta läggs stor vikt vid nyckeltalen när det pratas om ekonomin i en  Försäljningskostnader. 0. 0. Administrationskostnader.

7. Övriga rörelsekostnader. 8. -2016-12-31.