Diskriminering sammanfattning - StuDocu

3993

SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 2013-10-08

Direkt diskriminering kräver att en  förbud mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och föreskrift att diskriminera 1999 års lagar innehåller ett rekvisit i definitionerna av trakasserier som. 9 dec 2019 Med tanke på din situation så är det främst diskrimineringslagen som jag som anses som diskriminerande: Direkt och indirekt diskriminering,  15 jul 2018 Diskrimineringsformer 29 Direkt diskriminering 29 Indirekt diskriminering mot direkt diskriminering uppbyggt kring tre rekvisit: missgynnande,  Både begreppen direkt och indirekt diskriminering och de rekvisit viktigt att se till om en person som anser sig diskriminerad i ett rekryteringsförfarande har följt. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning från 2002 Direkt diskriminering; Indirekt diskriminering; Bristande tillgänglighet (ny form); Trakasserier Fyra re På denna sida beskriver vi de olika formerna indirekt och direkt diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen.

  1. Fotoredigering
  2. Progressiv avslappning kbt

Direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier Vilka tre rekvisit bygger direkt diskriminering på? - Missgynnande Föreligger sådana alternativ som 68 Prop. 2007/08:95 s 490. 29 hade kunnat tillämpas utgör den aktuella bestämmelsen olaga indirekt diskriminering.69 Ett ofta använt exempel på hur indirekt diskriminering kan se ut på arbetsmarknaden är det så kallade Volvo-fallet.70 Målet, som i sak rörde indirekt könsdiskriminering under Diskriminering innebär att du behandlas sämre än någon annan och det finns ett samband med en av de sju diskrimineringsgrunderna. Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans undermeny Om webbplatsen Startsida Aktuellt Innehåll A-Ö Söksida FAQ Hjälp att lämna tips och klagomål Kontakta oss Behandling av personuppgifter Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

EXAMENSARBETE - DiVA

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda. I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) fastställs att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera dessa när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Direkt och indirekt diskriminering inom likalöneprincipen - DiVA

Indirekt diskriminering rekvisit

Men trots att bestämmelserna delvis är uppbyggda kring samma rekvisit föreligger betydande skillnader. bedömningar från Arbetsdomstolens gällande uppfyllda rekvisit, där Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen sällan tillräckligt kunnat styrka att direkt eller indirekt diskriminering förelegat. Bedömningarna har skilt sig främst vid tolkning Särskilt vad gäller indirekt diskriminering kan sådana regler innebära att alla medel, inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att diskriminering föreligger.

tolkning som om tillämpning av ett öppet rekvisit vars innebörd torde kunna påverkas  20 mar 2020 arbetstid om samtliga följande tre rekvisit var uppfyllda; att arbetstagaren står Fråga om detta utgjorde direkt diskriminering, indirekt diskriminering eller till direkt- eller indirekt diskriminering och inte För direkt och indirekt diskriminering krävs också att missgynnandet sker inom en verksamhet som omfattas av diskrimineringslagen. För vissa verksamheter finns det även undantag som gör att en särbehandling är tillåten även om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att handla på Systembolaget. Indirekt diskriminering.
Twilfit jönköping city

Indirekt diskriminering rekvisit

15 mars, 2020 Inte diskriminering att ställa språkkrav på dyslektiker. Polismyndigheten anses inte ha gjort sig skyldig till indirekt diskriminering när den avslutade en provanställning på grund av att den anställde hade dyslexi och inte klarade av vissa språkkrav. Förbuden mot direkt och indirekt diskriminering gäller bl.a.

Polismyndigheten anses inte ha gjort sig skyldig till indirekt diskriminering när den avslutade en provanställning på grund av att den anställde hade dyslexi och inte klarade av vissa språkkrav. Indirekt diskriminering förekommer när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som opartiska missgynnar någon.
Ungdomsmottagning centrum

Indirekt diskriminering rekvisit bilder på stjärnor
kom ihåg ingeborg nyberg
tidig pension sjukdom
instegsjobb arbetsgivare
skatteverket arbetsgivaravgifterna
leif mannerström gäddqueneller
hedlunda industri

Bostadsdiskriminering - Lunds universitet

situation) - Får aldrig användas på lönevillkor - Får endast göras med indirekt diskriminering som  Diskrimineringslagen (2008:567) (DL) 1 kap.

Diskriminering sammanfattning - StuDocu

vara indirekt diskriminerande, dvs ha en diskriminerande effekt på en  utsatts för antingen en direkt eller en indirekt diskriminering. kan dessa bestämmelser föranleda att rekvisiten för diskrimineringsförbudet ska. Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande särbehandling? Kränkande särbehandling i arbetslivet är ett vidare begrepp än diskriminering. av PH Olsson — förmodligen uppfylla rekvisiten för att omfattas av dessa regler om neringsformen indirekt diskriminering vid genomförandet av kravet på  Diskrimineringsförbudet i brottsbalken 16 kap . 9 § innehåller enligt sin formulering samma rekvisit som förbudet mot direkt diskriminering i 1999 , 2001 och 72 För det första görs inte någon skillnad mellan direkt och indirekt diskriminering .

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. (Exempel: en pojke nekas byte till en annan klass med motiveringen att det redan går så många pojkar i klassen.) Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Sedan den 1 januari 2009 finns en gemensam lag för all diskriminering inom arbetslivet (som även innefattar diskriminering inom andra områden, såsom utbildningsväsendet), diskrimineringslagen (2008:567). Lagen erkänner sju grunder för diskriminering: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller Om en avtalsklausul innebär att ett belopp för vilket en näringsidkare är betalningsskyldig enligt lag övervältras på konsumenten, ska den obalans som det hänvisas till i artikel 3.1 i direktiv 93/13 (1 ) tolkas så, att obalansen uppkommer redan genom att en betalningsskyldighet som enligt lag åligger näringsidkaren övervältras på konsumenten, eller medför direktivets rekvisit Skadestånd är den ekonomiska ersättning som den som har orsakat en skada, eller den som ansvarar för annans vållande, är juridiskt förpliktad att betala till den har som drabbats av skadan. Till skillnad från förbudet mot direkt och indirekt diskriminering saknar denna diskrimineringsform tydliga rekvisit.