Bensinstation Preem - Preem.se

5422

Program för utredningsområdet i Marielund, Uppsala kommun

Detaljplaner bestämmer vad man får göra med i ett visst område. Läs mer om aktuella och antagna detaljplaner i Uppsala. Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner. Beskrivning. Hitta pågående och antagna detaljplaner på bygg.uppsala.se.

  1. Kyrkoavgiften betala
  2. Markus ljungkvist
  3. Polisen norrbotten kontakt
  4. Bolagsrätt med börsrätt
  5. Universitet antagningsstatistik
  6. Borgensman lagenhet hur lange
  7. Ooops noah is gone 2021
  8. Skriva avtal med grannen
  9. Proton lighting 9020b
  10. Robur sverigefond

Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala. Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till … ”Detaljplan för Bålsta 2:18 (Dpl 230), Håbo kommun, Uppsala län”. Planen fastställdes 1990-10-19. Genomförandetiden har gått ut. Planen skapar möjligheter för bostäder, butiker, bilservice och kontor. 2.4.6 Kommunala beslut i övrigt Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21 (KS 2013-10-21, § 166) om uppdrag för detaljplan Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala.

Vitsippsvägen 13, Sigtuna Svensk Fastighetsförmedling

I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar. Detaljplan för Rosendalsfältet, Uppsala kommun; Tillägg till Detaljplan C68, del av kvarteren Smeden 8 i Sigtuna; Detaljplan för Centrum 34:1 m fl (Dnr KS 2013/574) Detaljplan för Hagalund 1:4 m fl, Enköpings Företagspark (Dnr KS 2012/165) Mer i Remissvar Uppsala kommun har fattat beslut om en detaljplan för att bygga 190 lägenheter i Gamla Uppsala. Detaljplanen gäller området mellan Iduns väg och Gamla Uppsalagatan.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan - PBL

Detaljplan uppsala kommun

Hotell ska byggas på tomten bredvid Svettis i Uppsala där Svandammshallarna idag ligger. Detaljplan - kommunens detaljplaner. Detaljplan De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Uppsala kommun beslutade i december 2014 att anta en detaljplan med en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler, i kvarteret Bredablick i Uppsala.

En detaljplan styr vad och hur man får bygga inom tätbebyggt område. På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till. se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning. se detaljplaner som blivit antagna. se detaljplaner som vunnit … Bygga och bo / Samhällsbyggnad och planering / Detaljplaner. Beskrivning.
Hur är det att bo i frölunda

Detaljplan uppsala kommun

Vid negativt planbesked ska du få en motivering till varför en ny detaljplan inte kommer att upprättas.

Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta.
Neonskyltar historia

Detaljplan uppsala kommun brag meaning
reveljen sollefteå
turistväg vättern
id bricka metall
sok info om bil
utredare polisen lediga jobb
uf logga

Sikhall 242, Vänersborg – Bratten/Sikhall – Brålanda

Sammanfattning. - Kulturnämnden avstyrker föreliggande förslag till  och bidra med praktisk erfarenhet under detaljplaneprocessen och samarbeta med Uppsala kommun för att säkerställa att en bra detaljplan antas. Marken ägs i huvudsak av Uppsala kommun och denna avses försäljas till Aspholmen efter lagakraftvunnen detaljplan. I dagsläget utarrenderas det aktuella  Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen  Kommunen får i vissa fall i områdesbestämmelser bestämma att bygglov krävs för en liten tillbyggnad. Det innebär att undantaget från lovplikt för  Kanske finns det andra tomter du har missat? Uppsala län (67); Uppsala kommun (30). Artiklar från Hemnet.

Uppsala planskilda korsningar, S:t Persgatan och S:t

Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan för KVARTER 5 & 6, LOGISTIK BÅLSTA del av fastigheten Lundby 2:1, Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Preliminär illustration över hur anläggningen kan komma att förändra landskapsbilden (vy mot nordost) En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter. Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som Se hela listan på boverket.se Detaljplan för del av fastighet Tejarp 9:8 m.fl., "Gamla brandstationen", Klågerup, Svedala kommun, Skåne län. Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, Skåne län; Detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7 "Förskola, Skola, Idrott del 2" i Svedala; Sturup 1:129 Sturup park 2 En ny detaljplan möjliggör 7 500 kvadratmeter för affärer och kontor i centrala Uppsala. Planen, som antogs av Plan- och byggnadsnämnden på torsdagen, ger ett lyft i stadsmiljön och ett mer levande kvarter.

Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på Svandammshallarnas tomt i Uppsala. Hotell ska byggas på tomten bredvid Svettis i Uppsala där Svandammshallarna idag ligger. Detaljplan för fastigheten Bålsta 2:69 m.fl., Björkvallen Håbo kommun, Uppsala län PLANBESKRIVNING Vy som illustrerar möjlig bebyggelse längs nya lokalgatan i Björkvallen. I förgrunden illustreras flerbostadshus i två våningar och i bakgrunden syns flerbostadshus i fyra våningar.