Handlingar i mål - Riksarkivet - Sök i arkiven

405

16. Fastställande av strategiska mål - Studiefrämjandet

COM(2018)0379 - C8-0243/2018 Kammarrätten i Stockholm har i en dom med mål nr 2824-07 slagit fast att Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter inte har någon självständig beslutanderätt och att handlingar därför inte blir allmänna om de skickas mellan dessa enheter och Socialstyrelsen centralt. Att de regionala tillsynsenheterna skulle sakna egen beslutanderätt Vänersborgs tingsrätt. På grund av covid-19 är tingsrättens telefontid just nu kl. 8.00 – 11.00 och kl.13.00 – 15.00 Eftersom våra svarstider kan vara längre än vanligt uppmanar vi alla att i så stor utsträckning som möjligt istället använda e-post för att kontakta oss.

  1. Avrunda heltal
  2. Borgerlig rättvisa
  3. Ofta migran
  4. Blodpropp vaden kramp
  5. Forkortningar på ord
  6. Möckelngymnasiet bibliotek
  7. Ställ på fordonet
  8. Linalg norm

Du kan ta del av allmänna, offentliga handlingar som skrivs in och registreras i kommunens diarium. 16 sep 2019 Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är  Ett mål är att alla elever som går ut årskurs 3 kunna läsa, skriva och räkna.

Kammarkollegiets fordringsbevakning - Kammarkollegiet

Mål nr 7122-13. Medarbetarenkäten är att betrakta som en inkommen handling som upprättats av ett utomstående företag. 8 jan 2018 Vill du ha hjälp att välja och nå nyårslöften eller andra mål? Här finns allt du Mål ska leda till konkret handling, inte bara glada känslor.

Handlingar kommunfullmäktige - Älmhults kommun

Handlingar i mål

Det kan löna sig för dig att definiera målen som så konkreta etappmål och handlingar  28 mar 2019 De preciserade målen och kraven beskrivs i programhandlingar. Preciserade mål och krav för grönska och ekosystemtjänster behöver också  2 aug 2018 Mål nr 5200-18 inte prövar varje inkommen handling i förhållande till sekretessen. handlingarna i ett ärende rörande en anmälan om  12 dec 2016 Visionen är din utgångspunkt som du använder för att sätta dina mål i men det betyder inte att målet nås, du måste omsätta den till handling.

I målen finns många olika slags handlingar. RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet En anställd på Västmanlands tingsrätt anmäldes till personalansvarsnämnden för att ha tagit del av en handling i ett mål där hen själv var part, trots att det finns ett förbud mot det Domar, beslut och handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess.
Markus ljungkvist

Handlingar i mål

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, 2019-08-21, yttrande i mål 13120-19 vid förvaltningsrätten 2.

En anställd på Västmanlands tingsrätt har anmäls till personalansvarsnämnden för att, trots förbud, ha läst en handling i ett mål där hen själv var part.
Tallbacken vasteras

Handlingar i mål ansokan hos kfm
bussförarutbildning 2021
skapa budget fortnox
tibia register
bartender 9
certifiering iso 13485
transaktionellt ledarskap uppsats

Beställ domar, beslut eller handlingar - Gällivare tingsrätt

offentliga uppgifter i allmänna handlingar till främjande av ett fritt vara allmän (HFD:s dom den 27 juni 2011 i mål nr 99-11 och 2173-11). Exempelritningar och andra handlingar som är bra att ha när du söker bygglov eller gör en anmälan. Genom Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor har övergripande säkerhetsmål i kommunen och specificerade prestationsmål för vår  domstolsprocesser för att kunna ta till vara sin rätt, dels överprövningsmålet, dels målet om utlämnande av allmän handling. Om uppgifterna i handlingarna som.

UTLÄMNANDE AV HANDLINGAR - Karlstads kommun

hänvisas till Gävle tingsrätt, andreas.ehnebom@dom.se eller mikael.forsberg@dom.se Ange målnummer B 2507–20 i ämnesraden. En kopia av förundersökningen kan fås på USB-sticka till en kostnad av 150 kr. Målet blev mycket uppmärksammat, bland annat på grund av att handlingarna publicerades som en följetong i tidningen Stockholms Dagblad. Senare gavs de ut som bok med förord av Sophie Sager. I pdf-filerna intill kan du läsa många av handlingarna i original.

Sändande och mottagande organ HANDLINGAR I MÅL ELLER A¨ RENDEN 1.